.Aramese Genocide......  .. Antwoorden op veel gestelde vragen....................Arameeërs in Irak

kruis5.gif (4379 bytes)Wat betekent een Christen zijn? Is iedereen een Christen die zichzelf een Christen noemt?...................Links naar andere Sites
kruis5.gif (4379 bytes)De genezing van (generaal) Naäman de Arameeër, de bevelhebber van het Aramese leger van Damascus
kruis5.gif (4379 bytes)De Bijbel…ouderwets??…achterhaald??…niet meer van deze tijd???…. en het oude testament??  Gods…geheimen 
kruis5.gif (4379 bytes)Huwelijk, echtscheiding, hertrouwen, seks voor het huwelijk, zedeloosheid, morele verval, hoe zit dat allemaal nu in elkaar?
kruis5.gif (4379 bytes)Lafaards....moordenaars, de afgodendienaars,. en .... honden zullen worden uitgesloten.....
kruis5.gif (4379 bytes)Zalving van Hazael tot de koning van Aram in opdracht van de Here God
kruis5.gif (4379 bytes)De standaard waaraan alles getoetst dient te worden…. Wie moeten wij geloven.. wie heeft gelijk…. ?????
kruis5.gif (4379 bytes)Het duizendjarige rijk van Koning Jezus Christus, het regeringscentrum in Jeruzalem
kruis5.gif (4379 bytes)Mor Afremde Syriër zegt: Sheol (=de hel) is vol van de mannen van Sodom, de Assyriërs: en de reuzen uit de tijd van de zondevloed
kruis5.gif (4379 bytes)Hoe wordt in de Syrische Kerk tegen het begrip God aangekeken?--De Goddelijkheid van Jezus Christus
kruis5.gif (4379 bytes)De komst van Jezus Christus…..einde van de wereld... de komst van antichrist.
kruis5.gif (4379 bytes)Vergeving van zonden, Jezus houdt van iedereen en wil graag met iedereen in contact komen

Website: Theology.................Website History................Main Website

afrem_barsauwm.jpg (44481 bytes) Aramese Kerkvaders

........

Copyright       ©, October 1999 -2009 . Alle Rechten Voorbehouden.