Drieduizend Jaar geschiedenis ArameeŽrs van MesopotamiŽ

(de hedendaagse Syrische Christenen)

aramnahraim1.jpg (36898 bytes)

Giacomo Pezzali presenteert:

De verborgen parel

Het Aramese erfgoed van de Syrisch-Orthodoxe Kerk

Beschikbaar in vijf talen: Engels- Duits- Nederlands- Zweeds - Turks

 

film1.jpg (60397 bytes)

 

 

De hoofdverantwoordelijken voor het project

Van Links naar Rechts: Professor Sebastian Brock, de Patriarch van AntiochiŽ en het hele Oosten,  Ignatius Zakka I Iwas en de Italiaanse Producer Giacomo Pezzali.

 

De ArameeŽrs van MesopotamiŽ hebben een roemrijke geschiedenis die tot nog toe onbekend is gebleven. De ArameeŽrs waren de eerste heidenen die het Christendom hebben aanvaard en samen met de bekeerde Joden en de apostelen van Jezus Christus werd de Syrische kerk van AntiochiŽ opgericht en in AntiochiŽ werden de volgelingen van Christus voor het eerst Christenen genoemd ( Handelingen 11: 26, 11:27-29). De kerk van AntiochiŽ heeft het fakkel van het evangelie aan diverse volkeren doorgegeven. In AntiochiŽ werden de zendingsreizen van Paulus georganiseerd (Handelingen 13:1-3, 14:26). De missionarissen bekeerden diverse Arabische stammen, Perzen, Afghanen, IndiŽrs en Chinezen. Ook de bekering van GeorgiŽ en ArmeniŽ is door de missionarissen van de kerk van AntiochiŽ tot stand gekomen.

Om meer bekendheid te geven aan deze roemrijke geschiedenis, is er onlangs een project in het leven geblazen, over 3000 jaar geschiedenis van de ArameeŽrs van MesopotamiŽ. Het project omvat de productie van een film (bestaande uit drie videobanden) en drie boeken (naslagwerk). Het engelse deel is vorig jaar afgrond en beschikbaar voor iedereen die het wil kopen (http://sor.cua.edu/Pub/BrockHPearl/index.html). De Nederlandse vertaling van de film is inmiddels ook afgrond en beschikbaar voor iedereen die het wil kopen (zie eind).  Bij het tot stand komen van de film zijn onder andere de volgende landen en instanties betrokken: 

*= Oxford, Birrinham, Londen (England), Uppsala (Zweden), Washinton DC, Harvard (V.S), , Gottingen, Marburg (Duitsland), Kottayam (Kerala, India), Toronto (Canada)

 

film.jpg (63204 bytes)

 

 

Het productieteam op bezoek bij de Patriarch van de Syrische Kerk van AntiochiŽ

 


Deel I

1. Het antieke Aramese erfgoed (De periode voor het Christendom)

Er bestaat een groot overeenkomst tussen de rijken van het vroegere MesopotamiŽ en de Arabische wereld van het moderne Midden-Oosten, maar tussen deze twee is er een periode van duizenden jaren toen het Aramese de belangrijkste taal was in dit gebied- en natuurlijk was het Aramees ook de taal van Jezus.

De oudste inscripties in het Aramees komen uit de tijd van de Aramese Stad-staten in SyriŽ uit het eerste millennium (Voor Christus).

Alhoewel deze stad-staten eventueel waren ingelijfd bij het Assyrische Rijk, spreidde het gebruik van hun taal, het Aramees, over het hele Midden-Oosten, en gedurende de Achaemenidisch Perzische Rijk, werd het officiŽle taal van het rijk, en werd gebruikt vanaf het Westen van Iran tot de middellandse zee tot beneden Zuid-Egypte, waar het gebruikt werd door lokale Joodse gemeenschappen met hun eigen tempel.

In de Hellenistische Periode (3e Ė1e eeuw voor Christus), na de veroveringen van Alexander de Grote, werd het gebruik van Aramees voorgezet, maar nu parallel met Grieks. Het floreerde in het Oosten en werd gebruikte door de Indiase Koning Asoka in series van religieuze inscripties gevonden in Afghanistan in deze eeuw.

In de vroegere periode van de Romeinse overheersing in het Midden-Oosten, ontstonden enkele kleine woestijn Koninkrijken (1e eeuw voor Christus- 3e eeuw na Christus). Ze gebruikten allemaal het Aramees (in verschillende inscripties) als hun geschreven taal; ze waren gevestigd in Palmyra (met zijn bekende koningin Zenobia), Petra en Hatra.


Deel II

2. Het Aramees, Gebruik en Tradities

Hoewel het Hebreeuws de taal was van de vroegere IsraŽlische Koninkrijken, keerden de terugkerende Joden van de ballingschap meer en meer naar het Aramees en gebruikten het voor gedeeltes van de boeken Ezra en Daniel in de Bijbel. In de tijd van Jezus was het Aramees de voornaamste taal in Palestina en een groot aantal teksten van de dode zee rollen zijn ook geschreven in het Aramees. Het Aramees bleef een belangrijke taal voor de Joden naast Hebreeuws, en sommige delen van de Talmud zijn in het Aramees geschreven. Na de veroveringen van de Arabieren in de 7e eeuw, verving Arabisch het Aramees als de voornaamste taal van hen die bekeerd waren tot de Islam, alhoewel in geÔsoleerde gebieden de Moslims het Aramees bleven gebruiken als streektaal. Echter, het Aramees heeft het grootste succes geboekt met het Christendom. Hoewel het Nieuwe Testament was geschreven in het Grieks, werd het Christendom geboren in een Aramees-sprekende omgeving, en het was het Aramese dialect van Edessa Ė nu bekend als Syrisch- dat de literaire taal werd van de vele Christenen die leefden in de Oostelijke provincie van het Romeinse rijk, en meer in het Oosten in het Perzische rijk. In de loop van de eeuwen spreidde de invloed van de Syrische Kerken Oostwaarts tot in China (in Xian, het westen van China, werd een Chinees-Syrisch inscriptie uit 781 gevonden), en tot het zuiden van India in de staat Kerala waar de grootste Christelijke gemeenschap met Syrische liturgische traditie in de wereld zich bevindt.


Deel III

3. De Syrisch-Orthodoxe kerk en het volk aan de vooravond van het 3e millennium.

Getuigenissen voor de artistieke creativiteit van de Syrische Kerken worden geleverd uit de late oudheid en gedurende middeleeuwen, maar bovenal door het overleven van een aantal kerken en kloosters alsmede door frescoís en manuscripten, waarvan velen kunstwerken zijn, hetzij voor hun kaligrafie hetzij voor hun schildrijen.

Tot aan deze eeuw was het Syrisch Christendom vooral te vinden in het Midden Oosten en het westen van India. De late negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw vormden traumatische tijden voor bijna alle Christelijke gemeenschappen in het Midden-Oosten, vanwege grootschalige moordpartijen en gedwongen migratie. Ook in de laatste decennia nam de emigratie naar het westen toe, met het resultaat dat er grote diaspora gemeenschappen zijn ontstaan, begonnen bij de Syrische Kerken, in diverse Europese landen (Duitsland, Nederland en vooral in Zweden), alsmede in de Verenigde Staten en AustraliŽ. In vele van deze (landen) wordt op vele manieren intens gewerkt aan het behoud van hun Syrisch en Aramese erfgoed.


Verkoop van het project:

Het project: De Verborgen Parel is beschikbaar voor iedereen die het wil kopen. De verkoop wordt verzorgt door de Syrisch Orthodoxe Kerk. Meer informatie hierover:

  • Het St. Efrem de SyriŽr klooster
  • Glanerbrugstraat 33
  • 7585 PK Glane/Losser
  • Telefoon: 053-4614764

         Fax: 053-4615879

         Rabobank nr.: 12.96.11.158

         E-mail: monastery@morefrem.com 

................................